Regulamin

Informacje ogólne

1.

 Korzystając z serwisu poradnikigeograficzne.pl, akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.

Informacje o Twoich danych osobowych

2.

Po wykonaniu płatności na konto należy przesłać potwierdzenie wykonania transakcji oraz podać proponowany login oraz hasło.

3.

 Podany przez Ciebie adres e-mail nie będzie dostępny publicznie. Adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do przesyłania informacji związanych z działaniem serwisu poradnikigeograficzne.pl (np. przy odzyskiwaniu hasła).

Informacje o rejestracji i płatnościach

4.

 Zarejestrowani użytkownicy mogą kupić dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych. Aby uzyskać dostęp do wszystkich materiałów należy wykonać płatność na konto 91 1050 1399 1000 0092 4395 5177 oraz przesłać potwierdzenie wpłaty na poradnik.geo@gmail.com 

5.

 Jeżeli kurs nie spełnia oczekiwań, jest możliwość zwrotu pieniędzy za zakupiony pakiet. W takiej sytuacji proszę o kontakt na adres: poradnik.geo@gmail.com. Prawo do zwrotu przysługuje w ciągu 14 po otrzymaniu dostępu do pakietu.

6.

 Z jednego konta może korzystać tylko jeden użytkownik. Niedozwolone jest wykorzystywanie konta w celu edukacji innych osób. Niedozwolone jest udostępnianie konta innym osobom.

7.

 Użytkownik nie może być zalogowany jednocześnie na kilku urządzeniach. Każde logowanie spowoduje automatyczne wylogowanie ze wszystkich pozostałych urządzeń

8.

 Konta użytkowników są resetowane 30 czerwca każdego roku.

9.

 Jeśli z powodu długotrwałej awarii strony internetowej (dłużej niż 5 dni), lub problemów technicznych zwracam użytkownikowi wszystkie pieniądze wydane na zakup danego pakietu. Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany przelewem zwrotnym w ciągu kilku dni roboczych.

Prawa autorskie

10.

 Zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie materiały udostępniane w serwisie stanowią własność chronioną prawem autorskim, dlatego zabrania się ich kopiowania, przetwarzania oraz udostępniania osobom trzecim

 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych w serwisie poradnikigeograficzne.pl jest Mateusz Sobociński

W przypadku skorzystania z usługi twoje dane będę przechowywane w zabezpieczonej bazie danych:

     Twój adres e-mail, login oraz hasło podane przez Ciebie podczas rejestracji.

     Informacje o dokonanych przez Ciebie płatnościach, tzn.: data i godzina zaksięgowania płatności oraz kwota płatności

       Mateusz Sobociński ma dostęp do podanych przez Ciebie danych podczas korespondencji e-mailowej na koncie poradnik.geo@gmail.com. Wszystkie dane podane przez Ciebie w ten sposób będą przechowywane tylko i wyłącznie na wymienionym wyżej koncie pocztowym aby umożliwić Ci logowanie w serwisie poradnikigeograficzne.pl

        Wszystkie wystawione faktury będą dokumentowane i archiwizowane przez okres 5 lat

 

Klauzula informacyjna: przetwarzanie w celach dostarczenia lub sprzedaży usług edukacyjnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Sobociński

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży usług edukacyjnych tj. Kursu maturalnego z geografii– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, a po jej wykonaniu będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych tj 6 lat,
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody oraz prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania,
5) Prawo dostępu do danych osobowych może być realizowane poprzez złożenie wniosku o udostępnienie
na formularzu dostępnym na stronie internetowej Administratora,
6) udzielenie dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą zostanie jej udzielone po pozytywnym zweryfikowaniu jej tożsamości, z uwagi na bezpieczeństwo jej danych osobowych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy